CNC Dik İşleme Nedir?

CNC Dik İşleme Nedir

CNC işleme merkezinin, makine fonksiyonları hususunda entegrasyonu olduğu söylenmektedir. Bir CNC işleme merkezi, çeşitli işleme yeteneklerini kapsayan merkezlerdir. Tek seferde üretim, makine değiştirme süresini azaltmakta ve üretim verimliliğini de artırmaktadır.

CNC İşleme Merkezi Nedir?

CNC işleme merkezleri, yüksek hassasiyet ile yüksek yüzey kalitesi ve çeşit çeşit işleme operasyonlarının yapılmasını sağlayan gelişmiş bir imalat tezgâhı olarak bilinmektedir. Bir CNC işleme merkezi; delme, frezeleme ve torna işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirmektedir.

Endüstride dişli kutuların, bölmelerin, çerçevelerin, kapakların ve prizmatik parçaların üretiminde, frezeleme, delme, kılavuz çekme gibi hususlar ile birlikte birçok işlem ile ilgili profesyonel yeteneğe sahip merkezlerdir.

CNC işleme merkezleri üretimli yapılmadan önce, bu üretim süreci esnasında birden çok çalışma aşamasına bölünmesi gerekmekteydi. Bu da farklı takım tezgâhları üzerinden işlem yapmak manasına gelmesi demekti. Dolayısı ile teslimat süresi uzamakta ve maliyet artmaktaydı. Bu problemleri aşabilmek için CNC işleme merkezleri geliştirilmiştir. CNC işlem merkezinin sınıflandırılmaları da bulunmaktadır.

CNC İşleme Merkezi Sınıflandırılması

CNC işleme merkezinin bir konfigürasyona göre sınıflandırması yapılmıştır. Bu sınıflandırma şu şekildedir:

CNC işletim merkezlerinin sınıflandırılması bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu merkezlerin detaylıca açıklayalım.

Yatay CNC İşleme Merkezi

İşleme merkezi yatay bir mile sahip olmaktadır. Takım, makine içerisinde ki iş miline monte edilmektedir. Birden çok takımı saklama görevi yapabilen ve 16 ile 100 takım kapasitesini tutma işini yapan, değiştirilebilir bir sistemden oluşmaktadır. Yükleme ve boşaltma sürelerini azaltabilmek için otomatik konumda bir palet değiştirici (APC) takılabilmektedir.

APC; altı, sekiz veyahut daha fazla paletlerden oluşmaktadır. İş parçası palete yerleştirilebilmekte ve makine, bir önceki paleti tamamlayabilecek şekillerde programlanabilir. Birbirinden farklı iş parçaları için farklı programlar gerekli olabilmektedir. İşlemde bulunan yüksek talaş kaldırma oranı sebebiyle kesici takım hacmi genellikle büyük orandadır. Bu sebeple takım magazini her bir takım için büyük bir konumu gerektirmektedir.

Dikey İşleme Merkezi

Cnc dik işleme merkezi tek bir kurulum hususunda birden fazla iş yapabilmektedir. Çoğu dikey işleme merkezinin üç ekseni bulunmaktadır. Bazılarının bir veyahut iki eksen doğrultusunda döndürülebilen bir iş mili kafası işlevleri bulunur. Gravür yüzeyleri işleyebilmek için dikey işleme merkezi, kalıp ve kalıp işleme endüstrisi doğrultusunda en uygun merkezdir.

Üniversal İşleme Merkezi

Üniversal işleme merkezi, yatay işleme merkezi ile benzer niteliktedir ancak iş mili; bilgisayar kontrolü ile birlikte yatay bir konumdan dikey bir konuma sürekli halde geçiş yapmaktadır. Üniversal işleme merkezi, iş parçalarının üst yüzeyde yatay bir işleme merkezine monte edilme işlemini oluşturan beş veya daha fazla eksenden oluşmaktadır. Böylece iş parçasında bulunmakta olan farklı tarafları tek bir ünitede işlenmektedir.

Bu sayfada aradığınızı buldunuz mu?
EvetHayır