endüstri

Endüstri Nedir?

Enerji kaynaklarının oluşturulması ve ham maddenin işlenmesi gibi durumlarda kullanılan araçlar yöntemine ‘Endüstri‘ adı verilir. Endüstri, sanayi ile bağdaştırılmış olan bir tanımdır. Sanayi, ham maddenin ya da yarı işlenmiş olan maddenin kullanıma hazır hale getirilmesine verilen isimdir. Bu iki tanımdan da anlaşılacağı üzere sanayi ve endüstri aynı amaca hizmet eder.

Endüstri

Endüstri Örnekleri Neler? 

Ticari faaliyetlerde her zaman akla endüstri gelir. Farklı ürünlerin üretiminin yapılması, işlenmesi veya yetiştirilmesi endüstri içerisinde yer alır. Günümüzde yapılan üretimlerin hemen hemen hepsi endüstri alanı içerisinde sağlanır. Sektörlerine bağlı olarak bu çalışmalarda değişiklikler gözlemlenir.

Öneri:  İhracat Nedir?

Endüstriye örnek olarak gösterilebilecek sektörler şunlardır;

  • İnşaat
  • Gıda
  • Otomotiv
  • Bazı Sanayi Kuruluşları
  • Kozmetik
  • VCR
  • Hububat

Endüstriye örnek olarak gösterilen sektörler bu şekildedir. Bu sektörlerin çalışma alanları farklı olsa da, hepsinin birleştiği tek yer endüstridir.

Endüstri

Endüstri Tesisleri Ne Demek?

Endüstri alanında faaliyet gösteren ve bu alanda çalışmaların gerçekleştirildiği bölüme endüstri tesisi adı verilir. Bu tesislere genel olarak endüstriyel tesisler adı da verilir.

Gıda, otomotiv, kimya, ilaç, deri ve birçok endüstri sahasına giren sektörler, endüstri tesisleri üzerinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu sektörlerin üretimlerini ve geliştirmeleri endüstri tesisleri üzerinde gerçekleşir.

Bu sahada çalışmalar yapan ve sahanın planlı bir şekilde çalışmasını sağlayan mühendisler vardır. Bu mühendislere verilen isimde endüstri mühendisidir.

Öneri:  B2C Nedir?
Endüstri

Endüstriyel Uygulamalar Nelerdir?

Kaliteyi artırıp maliyeti düşürmeye yarayan yeni üretimlere verilen isim endüstriyel uygulamadır. Bu uygulama sayesinde firmalar, daha kaliteli ürünler ortaya çıkartır ve daha düşük maliyetle üretim yaparlar.

Endüstriyel uygulamaların temelinde yatan amaç, kaliteli ve düşük maliyetli ürünlerin üretimidir. Ayrıca toplumun, firmaların ve çeşitli kuruluşların ihtiyaçları da yine bu uygulamalar sayesinde tespit edilir.

Endüstri

Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 Alman devrimi olarak adından söz ettirmiş ve büyük bir hızla uygulanmaya başlanmıştır. Endüstri 4.0, 4. sanayi devrimi olarak kayıtlara girmeyi başarmıştır.

Endüstri 4.0 ile bütün bilişim teknolojileri bir araya getirilmeyi hedeflenmiş ve bu alanda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Endüstri 4.0, genel olarak üç aşamadan olur. Bu aşamalar; nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber fiziksel sistemler şeklindedir.

Öneri:  B2B Nedir?

Bu sistem sayesinde birçok alandaki üretimlerin tamamı akıllı sistemlere dayandırılacak ve insan gücü o alanlarda ortadan kaldırılacaktır. Bu sistem ile birlikte dünya üzerinde yeniden fakir ve zengin ülkeler ayrıştırılacak, ülkelerin gelir düzeyleri arasında uçurumlar kadar farklar olacaktır.

Bu sistemin en geç 20 sene sonra insan hayatına girmesi planlanıyor. Bu sistem ile birlikte çoğu alanlarda insan gücü ortadan kaldırılacak ve her şey akıllı sistemlere bırakılacak.

Endüstri 4.0 Neleri İçerir?

Endüstri 4.0; çağdaş otomasyon sistemini, üretim teknolojilerini ve veri alışverişlerini içerir. Bu yapı, akıllı fabrika sistemlerinin de temelinin atılmasını sağlar. Bütün üretim alanlarının her birini gelecek dönemde ‘Endüstri 4.0’ eline almış olacak.

Faydalı Mı?
EvetHayır