Endüstri

Ticari faaliyetlerin üretim bölümüne endüstri ismi verilmektedir. Ürünlerin, üretilmesi yetiştirilmesi, işlenmesi, hammaddelerin işlenmesi, enerji kaynaklarının yaratılması, bu kaynakların elde edilmesinde başvurulan yöntemlerin tamamı endüstri faaliyetleridir.

Endüstri Ve Sanayi Enerji kaynağı yaratmak için başvurulan yöntemlerin tümü, endüstri ile ifade edilir. Sanayi ise hammaddeleri işleyerek kullanıma hazır hale getirme faaliyetidir. Aynı amaca hizmet ettikleri için bazen birbirlerinin yerine kullanırlar.

Endüstri ürünleri ne demek?

Hammaddenin üretilmesi, işlenmesi sonucunda, işlevsellik kazandırarak, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda piyasaya sunulması amaçlanan ürünlerdir.

Toplumun endüstrileşmesi için gerekenler Endüstrinin var olması ve yaşaya bilmesi için bazı kaynaklara ihtiyaç duyar.

• Sermaye olmalı • Enerji kaynağı olmalı • İşlemeye elverişli ham madde olmalı • Hammadde ulaşılabilir olmalı, üretilen ürün pazarlanabilir olmalı • İş Gücü olmalı

Bir ülkede veya bir bölgede, sayılan kaynaklardan birinin eksikliğinde bile, endüstriden söz edilemez.

Endüstri Nedir Teknoloji Tasarım?

Endüstrinin temel kaynağı hammaddedir. Hammaddeye kolay ulaşılabilmesi, üretim aşamasında duyulan enerjinin en aza indirilmesi, pazar ihtiyacını karşılayabilmesi için teknolojiye ihtiyaç duyar. Duyulan ihtiyacın üretime yönelik olması için, düşünceden tasarıya, tasarıdan üretime dönüşmesi gereklidir.

Endüstri Devrimi Toplumlar önce den tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlıyordu. Ancak sanayi devrimi sonrası endüstride gelişemeyen toplumlar, dışa bağımlı hale geldi. Gelişen toplumları incelediğimizde endüstrinin gelişmede önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Endüstri 4.0 Nedir?

Teknolojiye bağlı olarak toplumsal değişimler, üretim süreçlerini de beraberinde değiştirir. Yaşana köklü değişimlere endüstri devrimi denilmektedir. İnsanın toprağı işlemesi, bazı tarımsal aletler yapması, üretimi artıracak faaliyetlerde bulunması 1. endüstri devrimi oluşturur. 18. yüzyılda insan ve hayvan gücü yerini su ve buhar gücü ile çalışan makinelere bırakarak 2. endüstri devrimini başlatmıştır. Üretimde mekanik, elektronik, dijital makineler üretime katkı sağlamaya başlayarak 3. endüstri devrini başlatmıştır.

Artık hedef 4. endüstri devrimi. İnsan kaynaklı hataların sona erdirilmesi için düşünen, düşündüğünü gerçekleştiren, akıllı makineler üretimde yerini almaya başladı.

Endüstri ne işe yarar?

Sürekli gelişme göstermekte olan endüstri, insanların refah düzeyini artırmayı amaçlar. Üretimi gerçekleştirirken az enerji ile, kısa sürede ürün elde etmek için sürekli değişim içerisindedir.

Endüstrinin faydaları Nelerdir?

İnsan nüfusu gittikçe çoğalıyor, bunun yanında kaynaklar gittikçe azalıyor. Bu aşamada endüstri gelişmeye paralel olarak faydalar sağlar.

• Düşük maliyet, fazla üretim • Yerden tasarruf sağlama • İnsan kaynaklı hataları en aza indirme • Az enerji, az ısı, çok iş • Daha az insan gücü • Zamandan tasarruf, üründe kalite • Meydana gelecek hataları zamanında ve üretim aşamasında tespit edebilme

Siber endüstri devrimi şimdiden temellerini atmış durumda. Düşünen robotlar yeni endüstri çağının en önemli faktörleri olacak.

Endüstri Türleri Nelerdir?

Gıda, inşaat, hububat, tekstil, kozmetik, VRC gibi alanlar endüstrinin türlerini oluşturmaktadır. Makine, alet, ekipmanlar tüketiciye ulaşana kadar üretim malları arasında yer alır ve endüstriyel ürünlerdir.

• Birincil endüstri; Tarım, ormancılık, bahçecilik, balıkçılık gibi az insan çabası gerektiren üretim alanıdır. • Genetik endüstri; Kümes hayvanları, sığır yetiştiriciliği, bitki yetiştiriciliği, pazarlanması, çoğaltılması alanıdır. • Ekstraktif endüstri; Ham cevherin çıkartılması, işlenmesi, kereste üretimi, kauçuk üretimi bu alanda yer almaktadır. • İmalat endüstrisi; Şeker, kimya, kağıt, tekstil gibi insan ve makine gücü kullanılarak yapılan üretim yapmak bu alanda yer alır. • İnşaat endüstrisi; Yol, baraj, kanal köprü gibi faaliyetler bu alada yer alır. Farklı alanlarda üretilen ürünler, birleştirilerek kullanılır. • Servis endüstrisi; Turizm, eğlence, otelcilik gibi hizmet veren sektörlerdir. Endüstri türlerinden birinin gelişmesi, diğerini de gelişmesini tetikler. Endüstri gelişmek zorunda olan bir süreçtir.